Privacy policy

Belle Âme Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Belle Âme kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Belle Âme, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Belle Âme verstrekt. Belle Âme kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Belle Âme persoonsgegevens nodig heeft

Belle Âme verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst van opdracht. Daarnaast kan Belle Âme uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Hoelang Belle Âme deze gegevens bewaart

Belle Âme bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Belle Âme verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Belle Âme worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Belle Âme gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@belle-ame.nl. Belle Âme doet zijn best om binnen 2 te reageren.

Beveiligingen

Belle Âme neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Belle Âme maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Belle Âme verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Belle Âme op via info@belle-ame.nl

Belle Âme
Gevestigd te IJmuiden

KvK-nummer: 78198178
BTW-nummer: NL00300149B35